Διεθνείς Συνεργασίες

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη ενημερώνεται για τις σύγχρονες τάσεις, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και θέτει υψηλούς ακαδημαϊκούς στόχους στον χώρο της εκπαίδευσης.

Με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση των πολιτών του κόσμου, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, συμμετέχει σε σημαντικά εκπαιδευτικά forum, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα σε διεθνές επίπεδο,  ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση  να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, να συμμετέχουν ενεργά, άλλα και να συμβάλουν υπεύθυνα, δημιουργικά και αποτελεσματικά, ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας.