Συγκεντρώσαμε καπάκια για καλό σκοπό!

Καπάκια Νέα Γενιά Ζηρίδη

Τα καπάκια έχουν αξία για το περιβάλλον, αλλά κυρίως... για τον άνθρωπο!

Η προσπάθεια να συγκεντρώσουμε πλαστικά καπάκια (κάθε είδους) ολοκληρώθηκε για φέτος. Με τη βοήθεια του Student care συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές όλων των βαθμίδων με στόχο την ανακύκλωση.

Γιατί ναι στην ανακύκλωσή τους;

Μειώνεται ο  όγκος του πλαστικού που ρυπαίνει το περιβάλλον. Ακόμη, συσσωρεύονται  στα χερσαία και  υδάτινα οικοσυστήματα θανατώνοντας ζώα της ξηράς, ψάρια και πτηνά... Επίσης τα καπάκια, όπως και κάθε υλικό από πλαστικό, περιέχουν χημικές ουσίες, οι οποίες, όταν καταλήξουν στις χωματερές, με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε τοξικά παραπροϊόντα που ρυπαίνουν το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Παράλληλα, τα χρήματα  θα  υπηρετήσουν υψηλό σκοπό. Θα προσφερθούν  για την καλύτερη φροντίδα παιδιών με καρκίνο!

Πάνω από όλα όμως, τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη και κάτι τόσο μικρό...ένα καπάκι...  έχει αξία για το περιβάλλον αλλά κυρίως ... για τον άνθρωπο!

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς που υποστήριξαν την προσπάθεια των παιδιών!